Funkčné poruchy chrbtice

Ako a kde tieto poruchy vznikajú?

Na začiatok je veľmi dôležité aby ste vedeli čo tvorí funkčnú jednotku chrbtice. Sú to dva susedné stavce spolu s platničkou medzi nimi. Ďalšou časťou funkčnej jednotky sú všetky priľahlé štruktúry okolo. Kĺby, svaly, ligamentá, cievy, nervy, miecha, koža, podkožie. Na všetkých týchto častiach môžu vznikať poruchy funkcie.

Ako prvá zmena, ktorá v pohybovom systéme vznikne je funkčná. Tým, že je porušená funkcia, štruktúra jednotlivých tkanív porušená nie je. V takomto prípade je možné zmenu vrátiť do pôvodného stavu.

Funkcie chrbtice

Medzi základné funkcie chrbtice patrí udržiavanie rovnováhy- statika. Každý pohyb v priestore musí byť koordinovaný a riadení. Dynamická funkcia zabezpečuje pohyblivosť v priestore a ochrannú funkciu chrbtica robí mieche. Všetky tri funkcie tvoria dôležitú úlohu pre správne fungovanie chrbtice. Akákoľvek zmena v jej základných funkciách vedie k vzniku dysfunkcie.

Funkčná blokáda

Medzi najčastejšie funkčné zmeny chrbtice patrí blokáda. Je to reverzibilná zmena, ktorá sa prejavuje zmenou napätia svalov (stiahnutie svalov) v danej oblasti. Hyperalgickou zónou- zóna v ktorej je zvýšená citlivosť a trigger poitom- bolestivým bodom vo svale či šľache. Všetky tieto zmeny v oblasti kde problém vnímate treba odstrániť. Ak sa neodstráni a vznikne nerovnováha začnú sa tvoriť reflexné zmeny a následne ďalšie funkčné blokády na zdanlivo vzdialených miestach. Zmenená to šírenie problému a vzniku ireverzibilných zmien- štrukturálnych zmien.

Štrukturálne zmeny

Čo je štrukturálna zmena?

Je to zmena, ktorá vznikla po neriešených funkčných zmenách. Štrukturálna zmena sa vytvára na kĺboch, kostiach a všetkých mäkkých tkanivách.

Radíme sem: Postihnutie medzistavcovej platničky, degenerácia intervertebrálych kĺbov, spinálny stenóza, abnormality chrbticového kanála, spondylolistéza, osteoporóza, ankylozujujúca spondylitída a iné.

Je potrebné a vhodné riešiť aj štrukturálne zmeny fyzioterapiou?

Samozrejme áno. Problémy, ktoré štrukturálne zmeny prinášajú, sa na pohybovom systéme a chrbtici prejavujú tak isto, ako aj funkčné zmeny. Je to bolesť, napätie svalu, hyperalgická zóna, trrigerpoint. Štrukturálnu zmenu síce už metódy a metodiky fyzioterapie nevedia ovplyvniť, ale prejavy týchto zmien áno!