Inkontinnencia, teda samovoľný a nedobrovoľný únik moču je veľmi tabuizovaná téma. Keď sa už niekde spomenie, veľa z nás stíchne, či sa zasmeje napriek tomu, že s tým má tiež problém. Zaraďuje sa medzi dysfunkcie (poruchy) dolných močových ciest.

Inkontinencia moču patrí medzi najčastejšie ochorenia ľudskej populácie zo závažnými dôsledkami najmä na kvalitu života. Môže zastihnúť tak ženy, ako aj mužov a je jedno či ste mladá športovkyňa alebo starší pán v najlepších rokoch. V priebehu života trpí inkontinnenciou rôzneho druhu ( stresová, urgentná, zmiešaná ) podľa rôznych štúdií 30-50 % žien.

Viete akým druhom inkontinencie trpíte?

Stresová inkontinencia je únik moču provokovaný zvýšením vnútrobrušného tlaku napr. pri náhlom fyzickej námahe, kýchaní , kašľaní, smiatí sa. Tlak v dutine brušnej je ovplyvnený funkciou brušného svalstva, chrbtových svalov, bránice a svalov panvového dna. Pri takomto zvýšení tlaku by malo panvové dno správne zareagovať a zabrániť močovému mechúru vypustiť moč. Ak je funkcia panvového dna, čo sú vlastne svaly nachádzajúce sa v oblasti panvy oslabené nastane únik.

Klasifikácia stresovej inkontinencie

1. Stupeň: vzniká pri výraznej fyzickej aktivite (šport, tanec a pod.).
2. Stupeň: vzniká pri bežnej fyzickej aktivite, ako je chôdza po schodoch, kýchanie, kašľanie no môže nastať aj počas spánku.
3. Stupeň: moč nemožno zadržať ani v pokoji a fyzická námaha únik len zhorší.

Urgentná inkontinencia „hyperaktívny mechúr“

Vzniká spontánnou alebo vyprovokovanou aktivitou močového mechúra. Tento nedobrovoľný únik je sprevádzaný silným nutkaním na močenie, ktoré nedokážeme potlačiť . Svaly panvového dna pri tomto druhu nie sú porušené. Urgentnú inkontinenciu spôsobuje svalovina močového mechúra.

Zmiešaná

Jedná sa o kombináciu stresovej a urgentnej inkontinencie. Liečba sa určuje podľa toho , ktorá zložka inkontinencie prevažuje.

Rizikové faktory

  • Pôrod – spôsob pôrodu, veľkosť dieťatka, trvanie pôrodu a iné,
  • Vek
  • Obezita
  • Iné- infekcia močových ciest, hysterektómia, , fajčenie a iné.

Liečba

Voľba liečby je daná na základe zistenia o aký typ inkontinencie sa jedná a čo ju spôsobuje. Preto liečbu môžeme rozdeliť do 3 skupín.

  1. režimové opatrenia a samotná rehabilitácia
  2. farmakologická (lieky)
  3. operačná

Úloha fyzioterapeuta v liečbe predovšetkým stresovej inkontinencie je aktivovať svaly panvového dna, a nastaviť režimové opatrenia, ktoré zvýšia efektívnosť liečby čo má za následok zvýšenie kvality života pacienta aj bez farmakologickej či operačnej liečby.

Jednoduchá tabuľka pre porovnanie príznakov medzi stresovou inkontinenciou moču (SIM) a urgentnou inkontinenciou moču (UIM)

Rozlíšenie stresového a urgentného úniku moču na základe príznakov.PRÍZNAKY SIMPRÍZNAKY UIM
Únik moču v priebehu fyzickej aktivity (námahy) (napr. kašeľ, kýchanie, zdvíhanie bremien a pod. ) ánonie
Schopnosť dosiahnuť toaletu včas po urgencii močiťánonie
Silná, náhla, nepotlačiteľná túžba (urgencia) močiť zriedka často sprevádzajúca únik moču (vzácne)zriedkazriedka
Potreba močiť (zobudenie sa) v nocinieáno

Zdroje:

Magdaléna Hagovská: Fyzioterapia inkontinencie moču, Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach 2014,ISBN 978-80-8152-133-1
Ján Švihra a kolektív: Inkontinencia moču, Osveta2012, ISBN 978-80-8063-380-6